Khai trương cửa hàng eshop!

2016-05-03 16:56

Eshop của chúng ta đã được khai truơng!

Hãy chia sẻ với khách hàng của bạn về lý do tại sao bạn lại đưa ra eshop này và mô tả các lợi ích của nó. Chia sẻ ngắn gọn cho khách hàng về thế mạnh của cửa hàng và cho họ lý do để họ quay trở lại.