BÓNG TRẮNG SỮA TRANG TRÍ 9W

Mã số sản phẩm: AD49
Giá cũ: 115.000 ₫
Giá chưa gồm VAT: 65.000 ₫
Giá bao gồm VAT: 65.000 ₫
Tiết kiệm: 50.000 ₫ (43%)

BÓNG TRẮNG SỮA TRANG TRÍ 9W

ANH SÁNG: TRẮNG/ VÀNG