NGUỒN TỔ ONG 12V - 5A

Mã số sản phẩm: AD43
Giá cũ: 100.000 ₫
Giá chưa gồm VAT: 75.000 ₫
Giá bao gồm VAT: 75.000 ₫
Tiết kiệm: 25.000 ₫ (25%)

nguồn tổ ong 12v 5A: 75.000

                              10A: 115.000

                              15A: 145.000

                              20A: 192.000

                              30A: 228.000